Szukana fraza:

Prace magisterskie z ponumerowanymi rysunkami i tabelami oraz spisem

W pracach magisterskich często zachodzi potrzeba umieszczania rysunków i tabel. Jest też konieczność ich ponumerowania. Warto zrobić to w odpowiedni sposób, tak aby potem można było stworzyć automatyczny spis tego typu obiektów.

W Wordzie jest możliwość automatycznego numerowania obiektów takich jak tabele, wykresy czy rysunki. Warto więc korzystać z tego rozwiązania wtedy, gdy piszemy tak długie dokumenty jak prace magisterskie lub innego rodzaju prace dyplomowe. Wpisywanie ręczne podpisów tabel i rysunków byłoby kłopotliwe ze względu na to, że trzeba pamiętać w jakiej kolejności to zrobiliśmy. Poza tym praca magisterska to dokument, do którego często wprowadza się zmiany, a więc ustalona przez nas kilka dni wcześniej kolejność po zmianie mogłaby być już nieaktualna.

Robienie numeracji sposobem ręcznym nastręcza więc zbyt dużo trudności. Trzeba wybrać kartę odwołania w Wordzie i skorzystać z opcji wstaw podpis. Potem możemy skorzystać z automatycznego trybu wstawiania wpisów który możemy zastosować, gdy przejdziemy do zakładki Odwołania, grupy Podpisy i klikniemy na Spis ilustracji. Mamy też możliwość wyboru etykiety podpisu (a więc określenia, czy robimy spis rysunków, równań czy tabeli)oraz możliwość użycia hiperłączy zamiast numerów stron.

W Spisie ilustracji mamy także możliwość wykonania modyfikacji - m.in. wielkości i rodzaju czcionki. Tak więc zaznaczamy rysunek, a następnie wstawiamy odpowiedni podpis (jak powinien wyglądać dowiemy się z materiałów dotyczących wymagań edycyjnych co do pracy magisterskiej na danej uczelni).