Szukana fraza:

Prace magisterskie

Żaden student nie zaprzeczy, że praca magisterska to dla niego wielkie i trudne wyzwanie, gdyż od takiej pracy bardzo wiele od niej zależy. W zasadzie praca magisterska jest podsumowaniem wszystkich lat spędzonych na uczelni - może być sukcesem lub totalną porażką. Dlatego podczas pisania pracy magisterskiej należy zastosować się do określonych reguł pracy naukowej. Dobrze napisana praca magisterska określa poziom oraz postępy w wykształceniu piszącego daną pracę.

Każdy odpowiedzialny student doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że pisząc pracę magisterską tworzy własną przyszłość, a przecież we własną przyszłość warto włożyć jak najwięcej zaangażowania i wysiłku. Co jest więc najważniejsze?

Przy pisaniu pracy magisterskiej bardzo ważny jest stały kontakt z promotorem, ponieważ to on zatwierdzając i podpisując się pod nią promuje w ten sposób studenta. Promotor jest osobą bardzo przydatną, gdyż udziela nam szczegółowych i bardzo ważnych wskazówek dotyczących merytorycznej jak i technicznej strony naszego dzieła, dlatego też uważnie słuchajmy jego uwag, gdyż mogą one okazać się bardzo ważne. Nawet, jeśli nie zawsze zgadzamy się ze zdaniem promotora, warto przemyśleć jego wskazówki.

Promotorem może zostać samodzielny pracownik naukowy, doktor habilitowany, a także pomocniczy pracownik naukowy, jeżeli posiada zgodę Rady Wydziału. Przed przystąpieniem do pisania każdej pracy powinniśmy mieć wcześniej zebrane i przygotowane materiały, które będziemy mogli wykorzystać przy jej pisaniu. Oczywiście lepiej i przyjemniej będzie się nam pisało pracę, jeśli temat, jaki sobie wybierzemy będzie nas, choć w niewielkim stopniu interesował i intrygował. Uczęszczajmy również na seminaria, które mogą pomóc w pisaniu pracy. Nawet podstawowe kwestie dotyczące aspektów technicznych mogą wydać się niezwykle ważne.

Pamiętajmy, że przeglądając pracę, najpierw stronę się widzi, a potem dopiero czyta jej treść. W związku z tym doskonałe redakcyjne uformowanie pracy jest bardzo ważne i kluczowe przy jej pierwszej ocenie. Oprócz aspektów wizualnych równie ważny jest sens merytoryczny, który może ujawnić uchybienia i złe przygotowanie autora.

Kilka prostych uwag nie wyręczy w trudnym zadaniu, jakim jest pisanie pracy magisterskiej, ale z pewnością pomoże uniknąć najczęstszych błędów.